Blog

Kako povećati broj klikova na vašem oglasu ?

 

Kada govorimo o povećanju broja klikova, važno je spomenuti glavnu metriku CTR (stopa klikanja) kojom mjerimo broj klikova na našem oglasu u digitalnoj kampanji. Stopa klikanja ili CTR (engl. Click through rate) ukoliko se povećava utječe na povoljnu cijenu oglašavanja a samim time utječe i na kvalitetu oglasa. Visok CTR sa aspekta Google-a znači veću relevantnost Google oglasa, koju Google preferira i takve oglase „potiče“.

Međutim, tijekom kampanje, ponekada visok CTR ne mora značiti i visoku stopu konverzije (cilja kojeg želimo ostvariti), te nam se može dogoditi da ponekad imamo visoki CTR i nisku stopu konverzije. Važno je u tom kontektstu da pratimo akciju, cilj koji smo postavili koji želimo ostvariti, a ne broj klikova.

Međutim kako povećati broj klikova tijekom kampanje. Jedan od načina je grupiranje ključnih riječi u grupe oglasa. Važno je da ključne riječi koje imaju potpuno isto značenje rasporedite u posebne grupe oglasa i na taj način stvorite jedinstvene oglase. Npr. Ukoliko oglašavate prodaju apartmana, ključnu riječ „apartmani na moru“ i „smještaj na moru“ postavite u dvije odvojene oglasne grupe, a ne u jednu oglasnu grupu.

Drugi primjer kako povećati broj klikova na oglas (CTR) jest da vam vaša ključna riječ bude dio vaše URL linka. Istraženo je da korisnici u tom slučaju više klikaju na takvu vrstu oglasa, gdje ključna riječ pretrage koju su upisivali se nalazi u URL linku stranice.

Sljedeći način na koji možete povećati broj klikova na vaš oglas je dodavanjem tzv. Ad extensions-a, Google ADs proširenja, koji će dodatno istaknuti oglas na pretraživačkoj mreži, sa dodatnim informacijama, te ćete u tom kontekstu biti ispred onih oglasa koji nemaju dodatna proširenja navedena u oglasu. Proširenja koja je dobro imati prilikom postavljanja svake kampanje jest „sitelink extensions“ i „callout extensions“. Sitelink proširenja omogućuje da glavni oglas povežemo sa određenim stranicama na našem web sjedišut, dok callout proširenja omogućuju prikaz dodatnih pogodnosti poput „besplatna isporuke“ , koji dodatno opisuju npr. Benefite određene usluge ili proizvoda kojeg promovirate.

Jedan od načina kako povećati CTR jest dodavanjem negativnih ključnih riječi, jer na taj način štedimo budžet, da isključimo ključne riječi za koje nemamo koristi. Na primjer, kada korisnik pretražuje pojam „Boutique hotel u Šibeniku“ , a vaš butik hotel se nalazi u Splitu, poželjno je da u negativne ključne riječi dodate „Šibenik“ jer se vaš hotel nalazi u Splitu, a ne Šibeniku. Ili na primjer ukoliko netko upisuje „Veliki popust na klima uređaje“ , a vi nemate popuste, tada bi također bilo poželjno postaviti kao negativnu ključnu riječ „Veliki popusti“. Negativne ključne riječi najbolje dolaze do izražaja kada koristimo ključne riječi sa širokim podudaranjem tzv. „Broad match“. Kampanja sa oglasima postavljenim pod „Broad Matchem“ rezultira velikim prikazivanjem i vrlo vjerovatno malim CTR-om, u tim slučajevima negativne ključne riječi su idealno rješenje za sužavanje ciljne skupine koju targetiramo našim oglasima.

I za kraj, oglasi koji imaju malen CTR, jednostavno ih stopirajte, jer nema smisla da vam se budžet troši, a željenih rezultata nema. Isto tako, ukoliko nastavite oglašavati takav oglas koji ima niski CRT, Google će ga rijeđe prikazivati, jer mu takav oglas nije relevantan, te ga Google ne voli.

Važno da ja tijekom postavljanja kampanje poznajte vašu ciljanu publiku koju ćete targetirati vašim oglasima, da istražite relevantne ključne riječi za koje smatrate da će ih vaša ciljana publika pretraživati, te da nađete načina kako relevantne ključne riječi uključiti u same oglase.

Tags: Facebook oglašavanjeGoogle oglašavanjeGoogle Tag Manager